Vi er med å utvikle Bindal.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bindal Initiativ AS (BIAS) er et selskap for næringslivet i Bindal, som har til formål å fremme næringsutvikling i Bindal kommune. For å sikre et “folkelig” selskap og et bredt engasjement, skal selskapet søke å være et selskap for hele Bindal; Både næringsliv og innbyggerne ellers. Selskapet ble stiftet i 1990.

 Vi har daglig leder i 100% stilling, og vil vi utvikle selskapet til å bli knutepunkt og felles arena for næringsliv og nyskapende virksomhet i Bindal og offentlige instanser. Bindal Initiativ vil tilby veiledning for gründere og etablerere i forkant av, og undervis i etableringsfasen av nye virksomheter. Vi vil også være en sparringspartner for eksisterende næringsliv i forbindelse med videreutvikling av bedriftene.

 

Har du en ide eller et problem du ønsker å diskutere, er det bare å ta kontakt med Magnar Bøkestad, tlf: 41 55 65 22 eller e-post: post@bindal-initiativ.no eller stikk innom kontoret vårt i Oldervikveien 2 på Terråk (Servicesentret, inngang Bygger’n).

 

Bilder fra Selfjord

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

 

Websiden »
Denne siden er midlertidig og under utvikling.

 

Næringsplan »
Arbeidet med næringsplanen i Bindal erferdig. Med bakgrunn i den, vedtas en årlig handlingsplan som legger føringer for næringsatbeidet i kommunen.

 

.

 

Terråkvassdraget »
En prioritert oppgave er planer for deponering av steinmasser i forbindelse med utbyggingen.

 

Bindalsportalen»
BIAS arbeider for en webportal for Bindal, der alle websidene i bindal er linket inn. Det er meningen at den også skal inneholde nyheter, oppslagstavle og kalendere.

EN MØTEPLASS FOR BINDALINGER I OG UTENFOR BINDAL.

 

 

 

 Vi skal blåse vind i seglan